Leveringsbetingelser

Informasjon til våre kunder vedrørende leveranse av våre tjenester.

Hovedsiden Kontakt oss

Til våre leverandører

Ge-Con, org nr. 999256775, endrer rutiner for mottak av fakturaer.

EHF (elektronisk faktura):
Vi ønsker fortrinnsvis å motta alle fakturaer elektronisk,
Vårt org. Nummer er 999256775

Faktura på E-post:

Du kan også sende din faktura til oss på e-post gecon@faktura.poweroffice.net

Dersom du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk, kan vi fortsatt motta post til: Ge Con AS v/ ECIT Veiby Akonto AS, Hervenmoveien 49, 3511  HØNEFOSS

Har du spørsmål, kontakt oss på telefon 32123212!

Med vennlig hilsen
Elin Merete Vikeby
Bedriftsrådgiver
Akonto Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Tlf: 951 93 910 / 400 04 241

Leveringsbetingelser for utførelse av herdeplastgulv

Våre priser/tilbud er basert på følgende forutsetninger:

 1. Området som skal belegges må være ryddet, rengjort og klart før jobben påbegynnes slik at fremdriften kan skje uhindret. Oppdragsgiver skal legge det til rette for rasjonell fremdrift. Anvist plass for utstyr der adkomst er tilrettelagt uten heftelser for beleggingen. Flatene skal være tørre og ha tilstrekkelig herdetemperatur. Temperaturen skal være stabil i herdetiden. Dersom ikke ovennevnte punkter er ivaretatt av oppdragsgiver, kan Ge-Con utføre disse selv, som regningsarbeid.
 2. Det skal være tilgang til tilstrekkelig med strøm og vann, samt tilstrekkelig arbeidslys, søppelcontainer eller annen anvist plass for avfall.
 3. Det skal være ivaretatt alle hensyn til at vi ikke skal kunne skade andre installasjoner ved utførelse av våre arbeider.
 4. Som forarbeid beregnes kryssfresing eller sliping, og det er Ge-Con egne standarder vedr. utførelse som er lagt til grunn for tilbudet, dersom ikke annet er spesielt avtalt. Dersom gulvene har vært utsatt for forurensning som krever ekstra tiltak, skal oppdragsgiver varsle om dette.
 5. Prisene er basert på rasjonell fremdrift innenfor ordinær arbeidstid. Dersom oppdraget skal deles medfører dette pristillegg.
 6. De mengdene som legges til grunn for tilbud er anslåtte mengder dersom ikke annet er oppgitt. Enhetsprisene forutsetter at arbeidsomfanget blir i den størrelsesorden tilbudet angir. Oppmåling foretas når arbeidet er avsluttet. Det er de oppmålte faktiske mengder som gir grunnlag for sluttoppgjøret.
 7. Fakturering: For arbeid med lengre varighet sendes ukentlig avdragsfakturaer med inntil 90% av utført arbeid.
 8. Garanti: Før arbeidet igangsettes skal byggherren på forlangende stille bankgaranti eller annen tilsvarende sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser.
 9. Gyldighet: Hvis ikke annet er avtalt gjelder ovennevnte leveringsbetingelser foran NS 8405: 2008.

 

Øvrige betingelser:

Mangler: Ge-Con har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Ge-Con har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for. Farge og eller glans kan variere noe. Hulkiler eller andre oppkanter er ikke inkludert. Sklisikring legges etter egen standard. Dersom det ønskes annen sklisikring, kan det legges en topp lakk med sand – mot tillegg i pris. Oppstarttidspunkt kan variere noe på grunn av fremdrift tidligere prosjekt.

Følgende er ikke inkludert:

 1. Bortkjøring av søppel.
 2. Tildekking av gulv/dører/ventilasjonsanlegg etc. for å begrense støv og smuss.
 3. Eventuelle kostnader til reise- og overnatting.
 4. Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid.
 5. Parkeringsavgifter.

Rev. 12. 12. 2010, T. Eggen.