Combimix

Vi forhandler produkter fra Mapei og Combimix. Vi har et stort utvalg i vår butikk på Lierstranda. Kom innom for en hyggelig handel eller en fagprat.

Hovedsiden Kontakt oss

Vi har et stort utvalg i vår butikk på Lierstranda. Kom innom for en hyggelig handel eller en fagprat.

Betong Fasade Gulvavretting

   Betong

Betong 3

Betong 3 brukes i ulike støpegods og reparasjoner av betongoverflater. Produktet er pumpbart.        Pumpbar betong for buk ulike støpegods og reparasjoner av betongoverflater i lag på ca. 12-100 mm. Produkter har høy vedheft til underlaget, og er frostbestandig og diffusjonsåpen (vanndamp trenger ut, men ingen fuktighet kommer inn).

b 20 anl

B 20 Anl er et lavalkalie sementmørtel som brukes til murig og mindre støpingsarbeider. Produktet brukes til muring av naturstein, betongblokk m.m. produktet kan også brukes som grunnings-,slemmings- og reparasjonsmørtel på betong. mørtelen passer som undergulv typer gulvprodukter. Lavalkalie sementmørtel skal benyttes, når det stilles som et krav i våtrom. Kan brukes både innendørs og utendørs.

b30

B30 er en " allroundmørtel" som brukes ved mindre reparsjoner på betongoverflater. Brukes med murmørtelkonsistens, samt som slemmingsmørtel, tynngrunningsmørtel og som reparasjonsmørtel på betong i trykkfasthetsklasse C25/30. Kan også brukes som leggmørtel for keramiske fliser samt til mindre støpearbeider. 

    Fasade

Kalkmørtel d grov (cs i)

Kalkmørtel (K) D Grov (CS I) er baserad på teknisk kalk og sand. Produktet brukes til grovpussing, slemmimg og muring ved nybygg og restaurering av gamle bygninger. Produktet kan brukes både innendørs og utendørs. Vanligvis brukes produktet som murmørtel i ulike typer murverk, eller som pussmørtel på teglstein. produktet brukes også ved pussing på gamle trekonstruksjoner.

   Gulvavretting

CM 700 grovavretting

avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, lettbetong og fliser. Produktet er ment å være belagt med overflatelag. f.eks.fliser, teppe eller lingende. Produktet kan leverese med fibertilsetning(gjelder kun for bulk eller storesekkleveranser).

CM 720 finavretting

CM 720 Finavretting er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse med gode flytegenskaper. avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong. lettbetong og fliser. produktet er ment å være belagt med overflatelag, f. eks. fliser teppe eller lingende.

cm 740 hurtigavretting

CM 740 Hurtigavretting er en hurtigtørkende, pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse. Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, lettbetong, fliser, homogen PVC, tre og gulvgips. Produktet er ment å være med overflatelag, f.eks. fliser, teppe eller lignende. produktet kan brukes som underlag før epoksybelegg/PU- maling når lasen er bare gågattrafikk.

cm optimal

CM Optimal er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse. Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering og vermegulvkonstruksjoer. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, lettbetong, fliser, tre og gulvgips. Ved bruk på treunderlag må CM stålarmeringsnett benyttes.

 

cm 920 industri

CM 920 Industri er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse. Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, stein og keramikk. Produktet kan brukes som overflatelag i lokaler med industribelastning og som avretting før epoksy- og massegulvbelegg.

cm 940 industri Top

CM 920 Industri Top er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse. Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong. Produktet kan brukes som overflatelag i lokaler med industribelastning og som avretting før epoksybelegg. Produktet kan brukes som slitelag i industrilokaler med trucktrafikk.

cm 960 Industri super top

CM 920 Industri Super Top er en pumpbar, selvutjevnende avrettingsmasse.   Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong. Produktet kan brukes som ferdig industrigulv for hard slitasje, for eksempel i lastehavner.

pp 600 primer

PP 600 er en primerdispersjon med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater. PP 600 brukes til grunning ( forbehandling) av gulvflater ved bruk av Combimix gulvprodukter. Primen har spesielt høy alkaliebestandighet. Primen sikrer vedheftningen mot overflaten som skal belegges. Primen danner også en film som reduserer faren for luftbobler i avrettingsmassen.

cm 870 hurtigdtøp fin

CM 870 Hurtigstøp Fin er en hurtigherdende støpemasse for lagtykkelser ned til 10 mm. Hurtigstøp er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong og fliser.

cm 860 hurtigdtøp grov

CM 860 hurtigstøp Grov er en hurtigherdende støpemasse.  Hurtigstøp er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong og fliser.