Forsterking

Eiere og brukere av eldre anleggs- og bygningskonstruksjoner erfarer at eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til stabilitet, bærevne og nødvendig slitestyrke. Dette hindrer full utnyttelse av anleggene.

Tjenester Kontakt oss

Forsterkingsarbeider kan omfatte følgende:

  • Enkle sårreparasjoner, flikk gjenvinning av styrke ved monolittisk liming
  • Kraftoverføring mellom betong og stål v.h.a. liming (kapasitetsøkning)
  • Oppgradering av fundamenter og kranbaner, understøp
  • Kapasitetsøkning for dekker/gulv, bruer, gangbaner m.m. ved påstøp av høyverdig mørtellimt til betongen med epoxy
  • Søyle/pillar-forsterking enkeltvis eller i system
  • Reetablering av betong ved mekaniske og kjemiske skader
  • Sikringsarbeider for fjell anlegg ved betongsprøyting
  • Forsterking av betong og fjell ved injeksjon