Injeksjon, liming og tetting av betong

Injeksjon er metoden hvor man med trykk presser inn et materiale – i sprekker, støpeskjøter, hulrom i fjell, jord eller konstruksjoner.

Man bruker vanligvis betong og pumpeutstyr med et trykk opp til 300 bar. Alt fra svetting til en storflom vil kunne tettes. Metoden har ulike hensikter. Den viktigste er å minske permeabiliteten og/eller øke styrke i objektet.

Tjenester Kontakt oss

Kjemiske og sementbaserte injeksjons materialer har ulike anvendelser som råder:

Kjemisk injeksjon egner seg til tetting av sprekker/riss i betong hvor ønsket er å hindre inntrengning av fuktighet og/eller monolittisk liming. Kjemiske materialer pumpes inn hvor sementbaserte materialer ikke trenger inn.

Sementbasert injeksjon egner seg til tetting av hulrom. I fjell og løsmasser hvor man ønsker å oppnå både tetting og stabilisering.

 

Aktuelle tette problemer er støpeskjøter og riss i:

  • Kjellermurer og vegger
  • Kjellergulv
  • Betongdammer
  • Vannreservoarer
  • Kulverter
  • Rør
  • Heissjakter

Vi har utført injeksjon på heissjakter, kjellere, kraftverks installasjoner, høydebassenger og dammer.